Qingdao Shunhang Marine Supplies Co. Limited

Xinzhuang San Village, Beian Industrial Park, Jimo City,Jimo City,Qingdao-6765

Contact Details

Company name:

Qingdao Shunhang Marine Supplies Co. Limited

Company Person:

Ms. Cindy Xu

Address:

Xinzhuang San Village, Beian Industrial Park, Jimo City,Jimo City,Qingdao-6765,Shandong

Telephone:

Inquiry to Qingdao Shunhang Marine Supplies Co. Limited